Yhteystiedot

Lisätietoja saat ottamalla yhtettä:

Minna Pajulahti
minna@elite-academy.fi

Maksupalveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj

(2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle.

Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä www.paytrail.com

 

Muuta

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin

 

Elite-Academyn palveluiden käyttöehdot

Voimassa 8.6.2022 lähtien toistaiseksi.

JK Global Consulting Oy

2525780-6

siltalantie 11

33980 Pirkkala

040-5056794

minna@elite-academy.fi

 

Lue nämä sopimusehdot huolellisesti ennen kuin ryhdyt palvelumme käyttäjäksi.

Palveluntarjoaja tarjoaa pääsyn ja käyttöoikeuden osoitteessa www.elite-academy.fi olevaan palveluun seuraavien käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttämällä Palveluita sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, jotka sitovat sinua ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Mikäli et halua tulla sidotuksi näihin käyttöehtoihin, älä käytä Palveluita.

Sitoudut käyttämään Palveluita vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti.

Palvelun käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei kopioi tai jaa mitään Palvelun maksullisiin tuotteisiin liittyvää materiaalia kolmannelle osapuolelle.

Verkkovalmennuksen materiaalit säilyvät asiakkaalla valmennuksen keston ajan ostohetkestä tai ostohetkellä valitusta aloitusajankohdasta lähtien, jonka jälkeen materiaalit poistuvat asiakkaan käytöstä verkkosivustolta ja mobiilisovelluksesta muutaman viikon sisällä. Asiakkaalla on oikeus tallentaa valmennuksen kirjalliset materiaalit itselleen valmennuksen keston aikana laitteeseensa tai tulostaa valmennukseen kuuluvat kirjalliset materiaalit omaa myöhempää käyttöä varten.

Asiakkaan velvollisuudet Verkkovalmennuksessa

Huolimatta siitä, että asiakkaan Verkkovalmennusta laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen ja ruokavalion muutokseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa Verkkovalmennuksen tilaamisella olevansa tietoinen siihen liittyvistä riskeistä ja osallistuu Verkkovalmennukseen omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että Elite Academy ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.

Asiakkaan tulee itse huolehtia Verkkovalmennusta varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muun mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.

 

Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on

Elite Academy ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Elite Academy ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

 

Peruuttamisoikeus

Verkkovalmennus on ladattavissa heti oston tapahduttua. Valmennus alkaa, kun osto on tapahtunut ja tiedostot ovat ladattavissa asiakkaalla.

Verkkokaupassa myytävien verkkovalmennusten, osalta 14 päivän peruuttamisaika alkaa kyseistä digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu sähköisesti ennen peruuttamisajan päättymistä. Tällainen edellä mainittu suostumus voidaan katsoa saaduksi asiakkaan ilmaistessa halukkuutensa ladata ja vastaanottaa digitaalista sisältöä, ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä, kun asiakas alkaa lataamaan tiedostoja. Verkkovalmennuksen osalta sisällön toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun asiakas alkaa ladata tiedostoja omaan käyttöönsä. Verkkovalmennuksen osalta sisällön toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun asiakas ottaa verkkovalmennuksen käyttöönsä käyttäjätunnuksella, joka asiakkaalle on luotu. Lisäksi asiakkaan katsotaan antaneen suostumuksensa digitaalisen sisällön toimittamisen aloittamiselle ja luopumiselle peruuttamisoikeudestaan, jos asiakas kirjautuu verkkovalmennusjärjestelmään käyttäjätunnuksillaan ennen 14 päivän peruuttamisoikeuden päättymistä. Asiakas voi käyttää digitaalisia palveluita koskevaa peruuttamisoikeuttaan ottamalla yhteyttä osoitteeseen minna@elite-academy.fi.

Verkkovalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi kuluttajan suostumuksella silloin kun asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet Verkkovalmennukseen ja asiakas voi aloittaa Verkkovalmennuksen käytön.

Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta.

Vuosivalmennus on henkilökohtainen vuosivalmennus ohjelma, johon sekä asiakas että Elite Academyn valmentajat sitoutuvat vuodeksi, Asiakas ostaa vuosivalmennuksen ja vuosivalmennus alkaa, kun valmennus on ostettu.

Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos vuosivalmennus on aloitettu, eli asiakas on saanut ohjeita, henkilökohtaista valmennusta ja ohjausta. Vuosivalmennukseen valitaan henkilökohtaisen tapaamisen ja keskustelun kautta, jossa myös kerrotaan vuosivalmennuksen sisällöstä. Vuosivalmennukseen liittyvät asiat minna@elite-academy.fi

 

Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Elite Academyn ja asiakkaan väliset Palvelua koskevat riitaisuudet käsitellään Tampereen käräjäoikeudessa.

 

Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Elite Academy käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla.

Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Elite Academy voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin ja sen, että nämä tiedot luovutetaan Elite Academyn yhteistyökumppanille vastaaviin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Elite Academylle.